Uzyskaj odszkodowanie

Zawalcz o to, co jest Ci należne

Ius Memoriae zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej osobom represjonowanym przez komunistyczne organy ścigania. Osoby te były ofiarami pozbawiania wolności, niejednokrotnie torturowane podczas przesłuchań, więzione, wywożone do obozów pracy przymusowej i szykanowane przez wiele lat. Represjonowani i ich rodziny ponieśli szkody materialne, zdrowotne i emocjonalne, które w większości przypadków odczuwają do dziś.

Naszą misją jest uzyskanie pełnej rehabilitacji prawnej i moralnej osób poszkodowanych. Unieważnienie orzeczenia sądu jest tego najważniejszym elementem, a odszkodowanie i zadośćuczynienie finałem oczyszczenia ze wszystkich niesłusznych wyroków.

Zespół ekspertów, doradców i historyków kompleksowo zajmuje ię sprawami osób represjonowanych.

Zapraszamy do współpracy.