Odszkodowanie za służbę wojskową w stanie wojennym

Kto może otrzymać odszkodowanie za służbę wojskową?

Indywidualne odszkodowania wojenne za służbę wojskową dotyczą przede wszystkim dawnych członków Solidarności i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Ponad 1700 osób zostało internowanych pod pozorem przymusowych ćwiczeń wojskowych w okresie od listopada 1982 r. do lutego 1983 r. i wysłanych do tzw. Wojskowych Obozów Internowania.

Jak wyglądał pobyt w WOI?

1. Ciężka praca. Zamiast szkoleń wojskowych, przetrzymywani w Wojskowych Obozach byli zmuszani do wykonywania ciężkich, bezsensownych i upokarzających prac fizycznych ponad swoje siły. Było to m.in.: kopanie i zakopywanie rowów i dołów, ręczny rozładunek wagonów i układanie torów, noszenie ciężkich skrzynek wypełnionych kamieniami, czy np. karczowanie drzew.

2. Nieludzkie warunki. Internowani byli umieszczani w prowizorycznych barakach, wagonach towarowych, lub namiotach. Brak środków sanitarnych, ubrania przystosowanego do warunków atmosferycznych oraz ogrzewania wpływał na koszmarne warunki, w jakich musieli żyć i pracować. Efektem tego często był upadek na zdrowiu.

3. Przesłuchania i zastraszanie. Osoby przetrzymywane w Wojskowych Obozach Internowania po całym dniu pracy często były wzywane na nocne przesłuchania, mające załamać ich psychicznie, zastraszyć oraz upokorzyć. Na takich przesłuchaniach wielokrotnie wypytywano o najbliższą rodzinę lub obrażano ją. W międzyczasie dokonywano również rewizji rzeczy i podsłuchiwano przetrzymywanych.

Dlaczego warto starać się o odszkodowanie za służbę wojskową w stanie wojennym?

Osoby, które za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego zostały przymusowo skierowane do Wojskowych Obozów Internowania, m.in. w Czerwonym Borze, Rawiczu, Unieściu, Brzegu, czy Chełmnie, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za pozbawienie wolności.

Odszkodowanie za zasadniczą służbę wojskową dla internowanych, ma być wyrównaniem poniesionych szkód, a zadośćuczynienie doznanych krzywd niematerialnych.

Odszkodowania wojenne dla spadkobierców dotyczą także najbliższej rodziny, czyli małżonków, rodziców i dzieci osoby represjonowanej w stanie wojennym, jeśli ta już nie żyje.

Zapewniamy profesjonalną, kompleksową opiekę prawną. Pomagamy oczyścić dobre imię represjonowanego oraz otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za służbę wojskową w stanie wojennym, stosowaną w formie represji wobec przeciwników komunistycznej władzy.

Nie pozwól, by trudne doświadczenia przeszłości do dziś pozostawiały piętno na Twoim życiu. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci otrzymać należne odszkodowanie za represje i zadośćuczynić doznanym krzywdom.