Nasze działania

Ius Memoriae

Spółka Ius Memoriae została założona z myślą o udzielaniu POMOCY PRAWNEJ osobom, które m.in. były represjonowane przez polskie i radzieckie organy ścigania w związku z prowadzoną działalnością wolnościową. Zapewniam Klientom pomoc merytoryczną oraz reprezentację w sądzie na drodze do wygranej o należne po latach odszkodowanie i zadośćuczynienia

Jakie są korzyści z podjętej współpracy?

 • oczyszczenie dobrego imienia rodziny,
 • rzetelne oszacowanie poniesionych strat,
 • aktywny kontakt z prawnikiem, radcą prawnym oraz pozostałymi specjalistami z Kancelarii,
 • stała kontrola nad podejmowanymi czynnościami przez Opiekuna sprawy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów Zleceniodawcy, zależnie od potrzeb, np. w postępowaniu przed Sądem, Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem do spraw Kombatantów
 • udzielenie konsultacji z zakresu realizacji prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdę i szkodę doznaną na skutek zastosowania represji,
 • poczucie sprawiedliwości.

Co zrobimy za Ciebie?

 • Pozyskamy niezbędne dokumenty oraz materiały źródłowe na potrzeby danej sprawy.
 • zgromadzimy opisy lekarskie, zaświadczenia potwierdzające pogorszenie się stanu zdrowia wskutek stosowanych represji,
 • doprowadzimy do unieważnienia wyroku karnego dotyczącego niesłusznego skazania,
 • sporządzimy wniosek o odszkodowanie,
 • oszacujemy poniesione straty
 • zapewnimy Ci obecność pełnomocnika na rozprawie, który oprócz reprezentacji i wsparcia merytorycznego, gwarantuje: pełen nadzór nad postępem podjętych czynności oraz kontroluje ustalone terminy składania poszczególnych dokumentów.