Media

Od więzienia PRL do odszkodowania — Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Jesteś dawnym więźniem PRL? Dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie
i zadośćuczynienie za represje komunistyczne
.

Lata 1944-1989 to mroczny okres w historii kraju. Trudno jednakowo opisać prawie 4 dekady historii, szczególnie że w różnych okresach wyglądała ona zupełnie inaczej. Jedna cecha jest jednak wspólna i niezmienna — zniewolenie i terror ustroju komunistycznego. Wiele osób było w tych latach aresztowane, pozbawiane wolności, a nawet życia. Przyczyną była zazwyczaj niewygodna dla rządzących działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Jak wyglądały represje komunistyczne w latach 1944-1989?

Władza komunistyczna stosowała różnego rodzaju uciski wobec osób, które uznała za swoich przeciwników lub wrogów. Do 1956 roku wciąż jako formę represji stosowano wywózki na Syberię, czy w inne części ZSRR. Zmanipulowane sądy wydawały wobec oskarżonych wyroki na podstawie sfałszowanych zeznań, często wymuszających przyznanie do winy w wyniku zadanych tortur. Represjonowani byli osadzani w aresztach, więzieniach, obozach pracy. W czasach aktywności Solidarności poszkodowanych najczęściej internowano lub osadzano w Wojskowych Obozach Internowania pod pretekstem przymusowej służby wojskowej podczas stanu wojennego w okresie od 11.1982 do 02.1983. Dziś osoby te mogą ubiegać się o rekompensatę za doznane krzywdy.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje komunistyczne

W czasach PRL pozbawiono cię wolności? Z pomocą IUS Memoriae - Prawo Pamięci możesz otrzymać rekompensatę w postaci wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia. W pierwszej kolejności należy postarać się o uznanie za nieważne orzeczenia wydanego przez komunistyczny sąd, jeżeli taki wyrok miał miejsce. Jeśli wyrok został unieważniony wcześniej, należy pamiętać, że o rekompensatę za krzywdy trzeba wystąpić nie później niż w ciągu 10 lat od stwierdzenia nieważności.

W następnej kolejności lub w przypadku braku wyroku, osoby niesłusznie pozbawione wolności i represjonowane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego mogą starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie w oparciu o Ustawę Lutową z dnia 23 lutego 1991 r.

Jak otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie krok po kroku?

Zanim Twoja sprawa trafi do rozpatrzenia przez sąd, musimy podjąć niezbędne działania:

  1. Zaczynamy od konsultacji, które pomagają ustalić prawo do ubiegania się o rehabilitację prawną.\
  2. Szukamy materiałów dowodowych w opracowaniach historycznych, w instytucjach państwowych (np. w archiwach) oraz w różnych związkach.\
  3. Po zgromadzeniu kompletu dokumentów sporządzamy pismo procesowe.\
  4. Następnie razem przygotowujemy się do rozprawy sądowej.\
  5. Reprezentujemy naszych Klientów w sądzie — oczyszczamy z fałszywych wyroków komunistycznych i ubiegamy się w ich imieniu o stosowne zadośćuczynienie oraz odszkodowanie.

Droga prawna do otrzymania rekompensaty dla osób represjonowanych nie jest prosta. Dlatego wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowania, zaczynając od porad prawnych, a kończąc na przyznaniu odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za krzywdy.

Nasze działania prowadzone są bezpłatnie

Analiza historii poszkodowanego oraz późniejszy proces współpracy z kancelarią są bezkosztowe. Osoba, w której imieniu występujemy, nie ponosi także kosztów sądowych. Rozliczamy się za pomocą tzw. metody success fee, czyli dopiero wtedy, gdy wygramy Twoją sprawę. A co jeśli nie wygramy, koszty postępowania zostają po naszej stronie.

Co zrobić?

Skontaktuj się z nami. Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń. Pomożemy Ci uzyskać nieważność orzeczenia komunistycznego sądu oraz otrzymać należną rekompensatę za represje w PRL.

Emil FieldorfZygmunt SzendzielarzPilecki