Media

Przywracanie prawdy historycznej - Pomoc prawna w procesach oczyszczania imion

"Odszkodowanie i zadośćuczynienie to istotny element w procesie przywracania prawdy historycznej. Osoby, które w latach 1944-1989 walczyły na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i zostały niesłusznie skazane przez władze PRL, mają dziś pełne prawo do rehabilitacji i oczyszczenia dobrego imienia. Jaka rekompensata może pomóc osobom represjonowanym od 1944 do 1989? PRL to niezwykle trudny okres [...]"

Czytaj więcej

Interwencja prawna w przypadku represji – jakie są Twoje pierwsze kroki?

"W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, historia i współczesność nie są pozbawione przypadków represji i niesprawiedliwych osądów. W odpowiedzi na to, polskie prawo oferuje mechanizmy do uznawania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych m.in. za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. stanowi fundament dla tych, którzy poszukują [...]"

Czytaj więcej

Od więzienia PRL do odszkodowania — Jak ubiegać się o odszkodowanie?

"Jesteś dawnym więźniem PRL? Dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne. Lata 1944-1989 to mroczny okres w historii kraju. Trudno jednakowo opisać prawie 4 dekady historii, szczególnie że w różnych okresach wyglądała ona zupełnie inaczej. Jedna cecha jest jednak wspólna i niezmienna — zniewolenie i terror ustroju komunistycznego. Wiele osób było w tych latach [...]"

Czytaj więcej

Narzędzia prawne w walce o sprawiedliwość — co powinieneś wiedzieć?

"W obliczu historycznych represji, które dotknęły niezliczone osoby na terenie dawnych Kresów Wschodnich oraz innych obszarów Polski, pojawia się pytanie o drogi prawne, jakimi mogą one podążać, aby dochodzić sprawiedliwości. Proces ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy jest skomplikowany, jednak istnieją narzędzia prawne, które mogą wspierać poszkodowanych i ich rodziny w tej [...]"

Czytaj więcej

Rehabilitacja osób niesłusznie skazanych – krok po kroku

"Historia Polski XX wieku jest pełna dramatycznych zwrotów akcji, które wywarły nieodwracalny wpływ na losy wielu ludzi. Szczególnie mroczny rozdział stanowią lata rządów komunistycznych, kiedy to system prawny był narzędziem represji wobec tych, którzy odważyli się myśleć inaczej lub walczyć na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Wiele osób, postrzeganych jako wrogowie państwa, niesprawiedliwie [...]"

Czytaj więcej

Odzyskiwanie godności - jak prawo wspiera ofiary represji?

"W obliczu historycznych i współczesnych konfliktów represje stały się niestety częścią doświadczeń wielu społeczeństw. Rozumienie represji wymaga uwzględnienia ich złożonych form — od fizycznej przemocy po psychiczne znęcanie się, które pozostawiają trwałe blizny na godności i psychice ofiar. Odzyskiwanie godności przez ofiary represji jest nie tylko kwestią moralną, ale również prawną, gdzie prawo pełni [...]"

Czytaj więcej

6 milionów złotych za zesłanie na Syberię

"Kancelaria Radcy Prawnego Anny Bufnal w imieniu żony oraz dzieci Sybiraka wygrała sprawę, uzyskując 6 000 000 zł zadośćuczynienia dla rodziny poszkodowanego. Represjonowany przez ponad 9 lat przebywał w obozie na Syberii, gdzie nieludzkie warunki doprowadziły go do tragicznego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Przeszłość Represjonowany urodził się w 1926 r. w miejscowości Zakrzówek. Już od 1939 r. [...]"

Czytaj więcej

Sprawa rotmistrza Witold Pilecki, który stawił czoła Auschwitz, lecz gorszą próbą nazwał komunistyczne więzienia Polski.

"O tym, jak potworne tortury go tam spotkały, świadczą wypowiedziane słowa: „Ja już dłużej żyć nie mogę. Mnie wykończono. Bo Oświęcim to była igraszka”. Komunistyczne władze skazały go trzykrotnie na karę śmierci oraz na karę 15, 10 i 2 lat pozbawienia wolności. Głośną sprawę rtm. Witolda Pileckiego prowadzimy od 2021 roku. 8 lutego 2023 r. ostatecznie Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że rotmistrzowi [...]"

Czytaj więcej

Za swoje zaangażowanie zapłacił najwyższą cenę. Na uroczystościach pogrzebowych żegnał go kilkutysięczny tłum, w tym wielu przedstawicieli „Solidarności”.

"Przez szereg lat utrzymywano, że Piotr Bartoszcze zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku. Śledztwo prowadzone przez IPN wykazało, iż śmierć tego działacza “Solidarności” była morderstwem funkcjonariuszy SB, a zatem zbrodnią komunistyczną. Tym samym rodzina zmarłego zyskała prawo do otrzymania rekompensaty za poniesione ogromne krzywdy i szkody. Głośną sprawę Piotra Bartoszcze prowadziliśmy od 2020 r. Przez [...]"

Czytaj więcej

Działaczka podziemia Romualda Przybyłowska „Amerykanka” skazana do więzienia pomimo ciąży. Władze radzieckie nie oszczędziły jej okrutnych tortur i szykanowania.

"Działaczka podziemia niepodległościowego skazana do więzienia pomimo ciąży. Władze radzieckie nie oszczędziły jej okrutnych tortur i szykanowania. Jej syn urodził się i spędził swoje pierwsze miesiące życia w więzieniu. Dzisiaj walczy o sprawiedliwość. Sprawę reprezentuje Mecenas Piotr Korotyniec działający z substytucji radcy prawnego Anny Bufnal Wnioskodawca Przybyłowski Jan wnosi o zadośćuczynienie za [...]"

Czytaj więcej

23-letni Zbigniew Semczyszyn zginął podczas strajku w grudniu 1970 r.

"Pierwsza rozprawa odbyła się 3 marca 2022 r. w Sądzie Okręgowym, w Szczecinie. Wnioskodawczynie: matkę Anielę Semczyszyn i siostrę-Grażynę Wołyńską reprezentowali mec. Piotr Korotyniec z Kancelarii IUS Memoriae – Prawo Pamięci. Zbigniew Semczyszyn urodził się 06.07.1947 r. w Szczecinie. Ukończył Zasadniczą Służbę Wojskową w stopniu szeregowego. Od 1970 r. pracował na stanowisku magazyniera przeładunkowego w [...]"

Czytaj więcej

Po 374 dniach internowania Pan Andrzej Gwiazda został niesłusznie aresztowany aż na 2 lata.

"Po 374 dniach internowania Pan Andrzej Gwiazda został niesłusznie aresztowany aż na 2 lata. Przez lata znajdował się w stanie permanentnego poczucia zagrożenia. Represje wpłynęły na każdy aspekt jego życia. Doznał on szereg cierpień fizycznych oraz psychicznych. Całkowicie poświęcił się ku odzyskaniu niepodległego bytu państwa polskiego. Ostatnia rozprawa odbyła się 24.03.2022 w Wojskowym Sądzie Okręgowym w [...]"

Czytaj więcej

Działacz AK Paweł Olszewski pseudonim Rataj, poświęcił się narażając bezpieczeństwo swojej rodziny oraz swoje zdrowie i życie, ostatecznie płacąc najwyższą cenę.

"Córki Pawła Olszewskiego z pomocą Kancelarii Prawnej Anny Bufnal wniosły o jego zadośćuczynienie oraz zasądzenie na jej rzecz odszkodowania za szkodę doznaną przez Pawła Olszewskiego na skutek zatrzymania go w 1949 r., prowadzenia przeciwko niemu śledztwa oraz doprowadzenia go do śmierci przez ówczesne organy ścigania. Olszewski Paweł urodził się 04.04.1901 r. we wsi Miodusy-Pokrzywne. Był rolnikiem i [...]"

Czytaj więcej

Niemalże 100-letni, żyjący działacz AK-Jan Matuszewski, po 74 latach próbuje oczyścić swoje imię.

"Dzisiaj dąży do sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Kancelaria Radcy Prawnego Anny Bufnal w imieniu Jana Matuszewskiego wniosła o unieważnienie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 października 1947 r., sygn. akt Sr 663/47, na podstawie którego wymierzono mu łączną karę 7 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Jan Matuszewski [...]"

Czytaj więcej

Ciało Porucznika AK zidentyfikowano dopiero po 67 latach.

"Kancelaria Radcy Prawnego Anny Bufnal w imieniu córki, żołnierza wyklętego Tadeusza Leśnikowskiego wygrała sprawę o całkowite oczyszczenie dobrego imienia i zadośćuczynienie krzywd ojca. Porucznik AK, został brutalnie zamordowany walcząc o niepodległą Polskę. Córka Tadeusza Leśnikowskiego, wniosła o całkowite uniewinnienie i zrehabilitowanie za szczególne okoliczności niniejszej sprawy, tj. za pozbawienie [...]"

Czytaj więcej

400 tys. zadośćuczynienia dla "Legendy Solidarności"

"Przedstawiamy Państwu historię Represjonowanego Andrzeja Gwiazdy, który 3 grudnia 1981 r. został internowany w Strzebielinku k. Wejherowa (Pomorskie), a następnie przebywał w areszcie śledczym w Warszawie-Białołęce. Internowany był do 22 grudnia 1982 r. Andrzej Gwiazda urodził się dnia 14.04.1935 r. w Pińczowie w woj. świętokrzyskim. Jest synem Stanisława i Zofii (z domu Zamojskiej). Gdy miał cztery lata [...]"

Czytaj więcej

2 miliony zadośćuczynienia za śmierć działacza Solidarności

"Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu historię Represjonowanego, w imieniu którego o zadośćuczynienie i odszkodowanie występuje żona i czwórka dzieci. Represjonowany od młodego wieku angażował się czynnie w działalność społeczną. Od października 1980 r. należał do Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność Chłopska”. W dniach 22 stycznia i 8 lutego 1981 r. uczestniczył w Bydgoszczy w demonstracji [...]"

Czytaj więcej

<Kawka> 15-letni żołnierz Armii Krajowej

"Nasz Klient w 1943 r. w wieku 15 lat został zwerbowany do Armii Krajowej, której działalność wspierał poprzez potajemne wynoszenie elementów broni palnej z fabryki. W wyniku dekonspiracji, został zmuszony do ucieczki z rodzinnego miasta. Kierownictwo AK skierowało go wówczas do Oddziału partyzanckiego Antoniego Hedy ps. Szary i Zygmunta Kiepas ps. Krzyk, wchodzącego w skład zgrupowania AK Jana Piwnika ps. [...]"

Czytaj więcej

Prześladowania przywódcy strajku w Gdyni w grudniu 1970 r.

"Niniejszym postem chcielibyśmy przybliżyć Państwu historię prześladowań jakie dotknęły naszego Klienta w związku z pełnieniem przez niego funkcji przywódcy strajku robotniczego w Gdyni w grudniu 1970 r. W 1970 r. kryzys gospodarczy w kraju zaczął się pogłębiać, wynagrodzenia pracowników fizycznych utrzymywane były na niezmienionym, niskim poziomie, zaś systematycznie rosły ceny produktów pierwszej potrzeby. [...]"

Czytaj więcej

Kara za pomoc oddziałowi NSZ-ROAK pod dowództwem Kazimierza Dyksińskiego ps. Kruczek

"Wnioskodawcy z pomocą naszej Kancelarii wnoszą o zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdę i szkodę doznaną przez ich ojca wskutek wydania i wykonania wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 1948 r. oraz wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Sierpcu z dnia 18 stycznia 1949 r. Po zakończeniu II wojny światowej, ojciec wnioskodawców postanowił wspomóc [...]"

Czytaj więcej