Media

Sprawa rotmistrza Witold Pilecki, który stawił czoła Auschwitz, lecz gorszą próbą nazwał komunistyczne więzienia Polski.

"O tym, jak potworne tortury go tam spotkały, świadczą wypowiedziane słowa: „Ja już dłużej żyć nie mogę. Mnie wykończono. Bo Oświęcim to była igraszka”. Komunistyczne władze skazały go trzykrotnie na karę śmierci oraz na karę 15, 10 i 2 lat pozbawienia wolności. Głośną sprawę rtm. Witolda Pileckiego prowadzimy od 2021 roku. 8 lutego 2023 r. ostatecznie Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że rotmistrzowi [...]"

Czytaj więcej

Za swoje zaangażowanie zapłacił najwyższą cenę. Na uroczystościach pogrzebowych żegnał go kilkutysięczny tłum, w tym wielu przedstawicieli „Solidarności”.

"Przez szereg lat utrzymywano, że Piotr Bartoszcze zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku. Śledztwo prowadzone przez IPN wykazało, iż śmierć tego działacza “Solidarności” była morderstwem funkcjonariuszy SB, a zatem zbrodnią komunistyczną. Tym samym rodzina zmarłego zyskała prawo do otrzymania rekompensaty za poniesione ogromne krzywdy i szkody. Głośną sprawę Piotra Bartoszcze prowadziliśmy od 2020 r. Przez [...]"

Czytaj więcej

Działaczka podziemia Romualda Przybyłowska „Amerykanka” skazana do więzienia pomimo ciąży. Władze radzieckie nie oszczędziły jej okrutnych tortur i szykanowania.

"Działaczka podziemia niepodległościowego skazana do więzienia pomimo ciąży. Władze radzieckie nie oszczędziły jej okrutnych tortur i szykanowania. Jej syn urodził się i spędził swoje pierwsze miesiące życia w więzieniu. Dzisiaj walczy o sprawiedliwość. Sprawę reprezentuje Mecenas Piotr Korotyniec działający z substytucji radcy prawnego Anny Bufnal Wnioskodawca Przybyłowski Jan wnosi o zadośćuczynienie za [...]"

Czytaj więcej

23-letni Zbigniew Semczyszyn zginął podczas strajku w grudniu 1970 r.

"Pierwsza rozprawa odbyła się 3 marca 2022 r. w Sądzie Okręgowym, w Szczecinie. Wnioskodawczynie: matkę Anielę Semczyszyn i siostrę-Grażynę Wołyńską reprezentowali mec. Piotr Korotyniec z Kancelarii IUS Memoriae – Prawo Pamięci. Zbigniew Semczyszyn urodził się 06.07.1947 r. w Szczecinie. Ukończył Zasadniczą Służbę Wojskową w stopniu szeregowego. Od 1970 r. pracował na stanowisku magazyniera przeładunkowego w [...]"

Czytaj więcej

Po 374 dniach internowania Pan Andrzej Gwiazda został niesłusznie aresztowany aż na 2 lata.

"Po 374 dniach internowania Pan Andrzej Gwiazda został niesłusznie aresztowany aż na 2 lata. Przez lata znajdował się w stanie permanentnego poczucia zagrożenia. Represje wpłynęły na każdy aspekt jego życia. Doznał on szereg cierpień fizycznych oraz psychicznych. Całkowicie poświęcił się ku odzyskaniu niepodległego bytu państwa polskiego. Ostatnia rozprawa odbyła się 24.03.2022 w Wojskowym Sądzie Okręgowym w [...]"

Czytaj więcej

Działacz AK Paweł Olszewski pseudonim Rataj, poświęcił się narażając bezpieczeństwo swojej rodziny oraz swoje zdrowie i życie, ostatecznie płacąc najwyższą cenę.

"Córki Pawła Olszewskiego z pomocą Kancelarii Prawnej Anny Bufnal wniosły o jego zadośćuczynienie oraz zasądzenie na jej rzecz odszkodowania za szkodę doznaną przez Pawła Olszewskiego na skutek zatrzymania go w 1949 r., prowadzenia przeciwko niemu śledztwa oraz doprowadzenia go do śmierci przez ówczesne organy ścigania. Olszewski Paweł urodził się 04.04.1901 r. we wsi Miodusy-Pokrzywne. Był rolnikiem i [...]"

Czytaj więcej

Niemalże 100-letni, żyjący działacz AK-Jan Matuszewski, po 74 latach próbuje oczyścić swoje imię.

"Dzisiaj dąży do sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Kancelaria Radcy Prawnego Anny Bufnal w imieniu Jana Matuszewskiego wniosła o unieważnienie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 października 1947 r., sygn. akt Sr 663/47, na podstawie którego wymierzono mu łączną karę 7 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Jan Matuszewski [...]"

Czytaj więcej

Ciało Porucznika AK zidentyfikowano dopiero po 67 latach.

"Kancelaria Radcy Prawnego Anny Bufnal w imieniu córki, żołnierza wyklętego Tadeusza Leśnikowskiego wygrała sprawę o całkowite oczyszczenie dobrego imienia i zadośćuczynienie krzywd ojca. Porucznik AK, został brutalnie zamordowany walcząc o niepodległą Polskę. Córka Tadeusza Leśnikowskiego, wniosła o całkowite uniewinnienie i zrehabilitowanie za szczególne okoliczności niniejszej sprawy, tj. za pozbawienie [...]"

Czytaj więcej

400 tys. zadośćuczynienia dla "Legendy Solidarności"

"Przedstawiamy Państwu historię Represjonowanego Andrzeja Gwiazdy, który 3 grudnia 1981 r. został internowany w Strzebielinku k. Wejherowa (Pomorskie), a następnie przebywał w areszcie śledczym w Warszawie-Białołęce. Internowany był do 22 grudnia 1982 r. Andrzej Gwiazda urodził się dnia 14.04.1935 r. w Pińczowie w woj. świętokrzyskim. Jest synem Stanisława i Zofii (z domu Zamojskiej). Gdy miał cztery lata [...]"

Czytaj więcej

2 miliony zadośćuczynienia za śmierć działacza Solidarności

"Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu historię Represjonowanego, w imieniu którego o zadośćuczynienie i odszkodowanie występuje żona i czwórka dzieci. Represjonowany od młodego wieku angażował się czynnie w działalność społeczną. Od października 1980 r. należał do Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność Chłopska”. W dniach 22 stycznia i 8 lutego 1981 r. uczestniczył w Bydgoszczy w demonstracji [...]"

Czytaj więcej

<Kawka> 15-letni żołnierz Armii Krajowej

"Nasz Klient w 1943 r. w wieku 15 lat został zwerbowany do Armii Krajowej, której działalność wspierał poprzez potajemne wynoszenie elementów broni palnej z fabryki. W wyniku dekonspiracji, został zmuszony do ucieczki z rodzinnego miasta. Kierownictwo AK skierowało go wówczas do Oddziału partyzanckiego Antoniego Hedy ps. Szary i Zygmunta Kiepas ps. Krzyk, wchodzącego w skład zgrupowania AK Jana Piwnika ps. [...]"

Czytaj więcej

Prześladowania przywódcy strajku w Gdyni w grudniu 1970 r.

"Niniejszym postem chcielibyśmy przybliżyć Państwu historię prześladowań jakie dotknęły naszego Klienta w związku z pełnieniem przez niego funkcji przywódcy strajku robotniczego w Gdyni w grudniu 1970 r. W 1970 r. kryzys gospodarczy w kraju zaczął się pogłębiać, wynagrodzenia pracowników fizycznych utrzymywane były na niezmienionym, niskim poziomie, zaś systematycznie rosły ceny produktów pierwszej potrzeby. [...]"

Czytaj więcej

Kara za pomoc oddziałowi NSZ-ROAK pod dowództwem Kazimierza Dyksińskiego ps. Kruczek

"Wnioskodawcy z pomocą naszej Kancelarii wnoszą o zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdę i szkodę doznaną przez ich ojca wskutek wydania i wykonania wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 1948 r. oraz wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Sierpcu z dnia 18 stycznia 1949 r. Po zakończeniu II wojny światowej, ojciec wnioskodawców postanowił wspomóc [...]"

Czytaj więcej