Media

6 milionów złotych za zesłanie na Syberię

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Bufnal w imieniu żony oraz dzieci Sybiraka wygrała sprawę, uzyskując 6 000 000 zł zadośćuczynienia dla rodziny poszkodowanego.

Represjonowany przez ponad 9 lat przebywał w obozie na Syberii, gdzie nieludzkie warunki doprowadziły go do tragicznego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Przeszłość

Represjonowany urodził się w 1926 r. w miejscowości Zakrzówek. Już od 1939 r. cała jego rodzina należała do konspiracji. On sam początkowo zajmował się gromadzeniem broni. W 1942 r. wstąpił do oddziału leśnego NSZ pod nazwą „Szaniec”, który później zmienił się w Brygadę Świętokrzyską. Represjonowany przynależał do niej do listopada 1943 r. Następnie pełnił funkcję łącznika pomiędzy powyższą Brygadą a innymi oddziałami. Później zajmował się m.in. uwalnianiem partyzantów z więzień.

Aresztowanie i wywózka na Syberię

Został aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD w dniu 31.12.1944 r. Trybunał Wojenny skazał go na karę śmierci, którą następnie złagodził na 10 lat pozbawienia wolności ze względu na młody wiek zatrzymanego. W związku z wydanym wyrokiem został on wywieziony w głąb ZSRR.

Jadąc kilka tygodni w nieludzkich warunkach trafił do obozu jenieckiego w Incie nad Peczorą na Syberii. Doznał tam szeregu cierpień, które skutkowały licznymi chorobami i uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym.

W obozie doświadczył m.in.:

  • głodu i nieludzkich warunków bytowania,
  • chorób spowodowanych niehumanitarnymi warunkami i niedożywieniem,
  • nadludzkiego wysiłku fizycznego i niewolniczej pracy,
  • znęcania ze strony strażników,
  • długotrwałego stresu i strachu o życie swoje i najbliższych.

Sybirak przebywał na zesłaniu od 31.12.1944 r. do 15.02.1954 r., czyli ponad 9 lat.

Powrót z obozu

Po powrocie z zesłania, na skutek braku witamin represjonowany stracił wszystkie zęby. Był osłabiony przez niehumanitarne warunki oraz przebyte choroby, m.in. szkorbut, czerwonkę, chorobę żołądka, wszawicę i kurzą ślepotę. Miał także skrzywioną rękę, co było wynikiem znęcania się nad nim.

W latach późniejszych chorował także na miażdżycę z nadciśnieniem tętniczym oraz zespołem psychootępiennym, uszkodzenie osierdzia, rozedmę płuc z przewlekłym zapaleniem oskrzeli, chorobę zwyrodnieniową, a także depresję.

Dodatkowo Sybirak był wielokrotnie wzywany na przesłuchania MO. Miał także utrudniony dostęp do edukacji oraz pracy.

Podsumowanie

Bezsporny pozostaje fakt, iż poszkodowany padł ofiarą poważnych represji, które znacznie odcisnęły się na jego zdrowiu psychicznym oraz fizycznym. Były także źródłem cierpienia dla rodziny Sybiraka.

18.10.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie II Wydział Karny przyznał 6 000 000 zł zadośćuczynienia żonie oraz dzieciom Sybiraka.