Media

Po 374 dniach internowania Pan Andrzej Gwiazda został niesłusznie aresztowany aż na 2 lata.

Po 374 dniach internowania Pan Andrzej Gwiazda został niesłusznie aresztowany aż na 2 lata. Przez lata znajdował się w stanie permanentnego poczucia zagrożenia. Represje wpłynęły na każdy aspekt jego życia. Doznał on szereg cierpień fizycznych oraz psychicznych. Całkowicie poświęcił się ku odzyskaniu niepodległego bytu państwa polskiego. 

Ostatnia rozprawa odbyła się 24.03.2022 w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie. Podczas procesu zeznawała Joanna Duda-Gwiazda, żona Pana Andrzeja. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na 24.05.2022.

Pierwsza rozprawa odbyła się 18.02.2022, w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wnioskodawcę reprezentowali Mecenas Anna Bufnal oraz Adwokat Piotr Korytyniec. Sąd przez trzy godziny przesłuchiwał 86-letniego działacza opozycji antykomunistycznej Pana Andrzeja Gwiazdę.

Wnioskodawca wnosi o zadośćuczynienie za doznaną przez niego krzywdę na skutek prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego zakończonego wydaniem przez Naczelną Prokuraturę Wojskową postanowienia z dnia 24.07.1984 r., o umorzeniu postępowania karnego na podstawie ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii, w związku z podejmowaniem przez niego działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.  

Internowano go dnia 13.12.1981 r., umieszczając w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku oraz w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce. W dniu 22.12.1981 r. władze komunistyczne podjęły decyzję o zamianie internowania na areszt tymczasowy. Andrzej Gwiazda został przeniesiony do Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów i pozostawał w nim aż do dnia 22.07.1984 r. Z uwagi na rolę, jaką odgrywał wnioskodawca w szeregach opozycji, kilka miesięcy później został ponownie pozbawiony wolności.

Andrzej Gwiazda urodził się dnia 14.04.1935 r. w Pińczowie w woj. świętokrzyskim. Andrzej Gwiazda posiada wykształcenie wyższe techniczne. Z zawodu jest inżynierem elektronikiem. W momencie aresztowania był żonaty z Joanną Dudą – Gwiazdą.

W działalność antykomunistyczną zaczął angażować się wspólnie z małżonką w 1976 r. Wnioskodawca był uczestnikiem środowiska opozycyjnego Wybrzeża. Od 1977 r. współpracował z Biurem Interwencyjnym Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Od 1978 r. współzałożyciel i działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Andrzej Gwiazda przez dłuższy czas był jego współwydawcą, publicystą, a następnie redaktorem niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”. Zajmował się także kolportażem publikacji innych wydawnictw.  Ze względu na swoją działalność opozycyjną  był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin oraz poddawany rewizjom. 

W 1978 r. wspólnie z Antonim Sokołowskim i Krzysztofem Wyszkowskim ogłosił deklarację Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Został również członkiem władz Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) w Stoczni Gdańskiej. 

Wnioskodawca sprawował również funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. 

Od września 1980 r. do lipca 1981 r. był wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, a następnie członkiem Zarządu Regionu. Przez pewien czas pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. 

W 1981 r., gdy kryzys gospodarczy w kraju zaczął się pogłębiać, członkowie opozycji zaangażowani w działalność NSZZ „Solidarność” byli coraz bardziej poddawani represjom. Władze prowadziły wówczas akcje polegające na dezinformacji, zastraszaniu członków NSZZ ,Solidarność” oraz brutalnym tłumieniu wszelkich przejawów buntów przeciwko władzy. Wnioskodawca mimo grożących mu represji nie zrezygnował z działalności w zakonspirowanych strukturach NSZZ ,Solidarność”. Odważnie wyrażał swój sprzeciw wobec narzuconej siłą, komunistycznej władzy.

Internowano go dnia 13.12.1981 r., umieszczając w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku oraz w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce. W dniu 22.12.1981 r. władze komunistyczne podjęły decyzję o zamianie internowania na areszt tymczasowy I przeniesiony do Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów i pozostawał w nim aż do dnia 22.07.1984 r.

Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała i inwigilowała go w latach 1978 – 1990.

Wnioskodawca podkreśla, że wspomnienia z czasów aresztowania są cały czas obecne w jego życiu. Jak twierdzi, „więzienie jest po to zbudowane, żeby było uciążliwe. Nie ma możliwości poruszania się, nie ma się wpływu, kiedy światło świeci, a kiedy nie”, jednak mimo to, relacje Andrzeja Gwiazdy z tego okresu nie są emocjonalne, bowiem jak mówił: „wszystko polegało na trzymaniu emocji za pysk. Przed emocjami musiałem się chronić

Wnioskodawca przez lata znajdował się w stanie dużego stresu i permanentnego poczucia zagrożenia. Represje wpłynęły na każdy aspekt jego życia. Powyższy okres wiązał się dla niego z szeregiem cierpień fizycznych oraz psychicznych. Po odzyskaniu wolności powrót Andrzeja Gwiazdy do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie był utrudniony. W wyniku aresztowania został zwolniony z pracy. W związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem karnym nadal był represjonowany przez ówczesne władze. Często nachodzili go funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.

Andrzej Gwiazda poświęcił w całości swoje życie osobiste dla dobra wspólnego wszystkich Polaków. Dzięki takim osobom jak on, dzisiejsza Polska to kraj praworządny, z dostępem do niezależnych i niezawisłych sądów, z gwarancją podstawowych praw jednostki. Wobec ogromu poświęcenia takich osób jak Andrzej Gwiazda, że kwota nigdy nie zrekompensuje doznanych przez niego krzywd.

Bezsporny jest fakt, że działalność Andrzeja Gwiazdy stanowiła działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz że w związku z nią dotknęły go represje. Nie ulega wątpliwości, że miał on świadomość tego, że jego działalność zmierzała do odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.

Następny termin sprawy wyznaczono na 24.03.2022. Podczas, której sąd przesłucha jeszcze małżonkę Joannę Duda-Gwiazdę.

Poniżej przedstawiamy materiały prasowe na temat rozprawy:

https://dziennikbaltycki.pl/andrzej-gwiazda-chce-ponad-35-mln-zl-za-uwiezienie-po-internowaniu-w-procesie-o-zadoscuczynienie-zeznawala-zona-opozycjonisty/ar/c1-16118753

https://dzieje.pl/wiadomosci/b-opozycjonista-andrzej-gwiazda-chce-ponad-35-mln-zl-za-aresztowanie-w-latach-1982-84

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-3-5-mln-zl-tyle-chce-andrzej-gwiazda-za-2-lata-aresztu,nId,5841059#crp_state=1

https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-andrzej-gwiazda-chce-ponad-3-5-mln-zl-za-aresztowanie-w-lata,nId,5841020

https://wpolityce.pl/historia/586142-gwiazda-otrzyma-35-mln-zl-odszkodowania-i-zadoscuczynienia

https://wpolityce.pl/historia/586142-gwiazda-otrzyma-35-mln-zl-odszkodowania-i-zadoscuczynienia

Pan Andrzej Gwiazda - niesłusznie aresztowany aż na 2 lata.