Media

Rehabilitacja osób niesłusznie skazanych – krok po kroku

Historia Polski XX wieku jest pełna dramatycznych zwrotów akcji, które wywarły nieodwracalny wpływ na losy wielu ludzi. Szczególnie mroczny rozdział stanowią lata rządów komunistycznych, kiedy to system prawny był narzędziem represji wobec tych, którzy odważyli się myśleć inaczej lub walczyć na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Wiele osób, postrzeganych jako wrogowie państwa, niesprawiedliwie straciło wolność, zdrowie, a niekiedy i życie, skazane przez skorumpowany system sądowniczy.

W poniższym artykule przedstawiamy proces odzyskiwania sprawiedliwości przez osoby, które padły ofiarą niesprawiedliwych wyroków w Polsce Ludowej. Poprzez dogłębną analizę i krok po kroku rozłożony proces prawny, staramy się pokazać, jak dzisiaj stawiamy czoło krzywdom przeszłości, oferując swoim obywatelom szansę na rehabilitację i zadośćuczynienie.

Kim są niesłusznie skazani?

Niesłuszne skazania wyrokami komunistycznymi w Polsce w latach 1944-1989 dotyczyły często osób, które były postrzegane jako przeciwnicy reżimu lub osoby zaangażowane w działalność antykomunistyczną. Wielu z tych skazanych było polskimi żołnierzami, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, m.in. w Armii Krajowej, czy w Armii Andersa. Władze w PRL starały się u źródła zdusić wszelkie działania przeciwko komunistycznej władzy. Z pomocą organów ścigania aresztowały więc ówczesnych działaczy, kreując ich jako bandytów i wrogów ludu. Następnie osoby te były pozbawiane wolności, torturowane, umieszczane w obozach pracy lub ośrodkach odosobnienia. Wcześniej komunistyczny sąd przeprowadzał proces, podczas którego zapadał skazujący wyrok.

Jak niesłusznie skazany może pozbyć się wyroku?

Osoby niesłusznie osądzone i represjonowane w latach 1944-1989 przez ówczesne władze mogą skorzystać z prawa, jakie daje im tzw. Ustawa Lutowa z dnia 23 lutego 1991 r., o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia wydanego przez polskie instytucje ścigania i organy wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od początku ich funkcjonowania na terytorium polskim, tj. od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. Dodatkowo obejmuje to orzeczenia związane z oporem przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

Rehabilitacja ofiar komunizmu

Po unieważnieniu wyroku komunistycznego sądu osoba poszkodowana może złożyć wniosek o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Ważne, by zrobić to najpóźniej w ciągu 10 lat od uzyskania unieważnienia, gdyż po tym czasie przestanie mu ono przysługiwać. Otrzymanie świadczeń to niezwykle ważny etap w procesie rehabilitacji osób niesłusznie skazanych.

O odszkodowanie i zadośćuczynienie należy wnioskować do sądu okręgowego lub wojskowego sądu okręgowego, który wydał orzeczenie o nieważności. Aby otrzymać świadczenia konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego.

Co możesz zrobić, by uzyskać świadczenia za komunistyczne represje?

Wygranie takiego procesu sądowego wymaga odpowiedniej wiedzy prawnej, przygotowania i skompletowania dokumentów. Dlatego tak ważne jest skorzystanie ze wsparcia doświadczonych specjalistów. Wybierając IUS Memoriae, zyskujesz pewność, że zajmiemy się Twoją sprawą od początku do końca. Wysłuchamy Twojej historii, pomożemy skompletować dokumenty, czy zaświadczenia lekarskie. Następnie będzie reprezentować Cię w sądzie, a przez cały okres postępowania wspierać merytorycznie i na duchu. Wiemy, że każdy przypadek i każda historia jest inna, dlatego dokładnie analizujemy Twoją sprawę i dobieramy do niej indywidualnie dopasowane działania.

W taki sposób pomogliśmy już wielu słynnym działaczom. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie.

parlament polski