Media

Za swoje zaangażowanie zapłacił najwyższą cenę. Na uroczystościach pogrzebowych żegnał go kilkutysięczny tłum, w tym wielu przedstawicieli „Solidarności”.

Przez szereg lat utrzymywano, że Piotr Bartoszcze zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku. Śledztwo prowadzone przez IPN wykazało, iż śmierć tego działacza “Solidarności” była morderstwem funkcjonariuszy SB, a zatem zbrodnią komunistyczną. Tym samym rodzina zmarłego zyskała prawo do otrzymania rekompensaty za poniesione ogromne krzywdy i szkody.

Głośną sprawę Piotra Bartoszcze prowadziliśmy od 2020 r. Przez ten czas miało miejsce wiele rozpraw - na początku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, a następnie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Ostatecznie na początku 2023 roku uzyskaliśmy prawomocny wyrok, a rodzina ofiary otrzymała milionowe odszkodowanie.

Przypomnijmy, jak wyglądała działalność wolnościowa Piotra Bartoszcze.

Wczesne zaangażowanie

Piotr Bartoszcze urodził się w 1950 r. w Jaroszewicach koło Bełżyc. Po ukończeniu szkoły i odbyciu służby wojskowej pracował na gospodarstwie rolnym rodziców. Ożenił się i miał czworo dzieci. Mieszkał wraz z rodziną w Sławęcinie pod Inowrocławiem. Po Sierpniu ’80 mocno zaangażował się w działalność społeczno-zawodową na wsi. Popierał zachodzące przemiany i włączył się w tworzenie rolniczej „Solidarności”. Z czasem zaczął również działać na szerszą skalę.

Inicjatywy w ruchu solidarnościowym

Należał do Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność Chłopska”. Był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego oraz komitetu strajkowego rolników, którzy w 1981 r. rozpoczęli okupację siedziby ZSL w Inowrocławiu i głodówkę protestacyjną. Był także jednym z sygnatariuszy porozumień bydgoskich. W okresie legalnej działalności związkowej Piotr Bartoszcze występował m.in. w sprawie przekazywania rolnikom ziemi sektora uspołecznionego, a także zapisu konstytucyjnego o trwałości chłopskiego gospodarstwa. Był on także przewodniczącym NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarności” w gminie Inowrocław oraz członkiem władz wojewódzkich tej organizacji w Bydgoszczy. Od września 1981 r. był przewodniczącym Międzygminnej Rady Porozumiewawczej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Kujaw Zachodnich i Pałuk. Był członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnych Samorządnych Chłopskich Związków Zawodowych.

Represje stanu wojennego

Podczas stanu wojennego Piotr Bartoszcze był szykanowany przez władze za swoją działalność. W związku z tym pozostawał przez krótki czas w ukryciu. Nie zaprzestał działalności - działał na rzecz rodzin osób internowanych i aresztowanych w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Wziął udział w pierwszych ogólnopolskich dożynkach rolników oraz spotkaniu działaczy związkowych w 1982 r. na Jasnej Górze. Wkrótce po tym spotkaniu Piotr Bartoszcze wraz z innymi uczestnikami został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Aresztowanie, internowanie i uwolnienie

Po aresztowaniu P. Bartoszcze został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Mielęcinie, który opuścił pod koniec listopada 1982 r. Był internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Po uwolnieniu nadal kontynuował konspiracyjną działalność opozycyjną, przez co był wielokrotnie przesłuchiwany, śledzony i poddawany rewizjom.

Pozbawienia życia przez ówczesne władze w związku z działalnością wolnościową.

Piotr Bartoszcze został pozbawiony życia w nocy 7/8.02.1984 r. przez funkcjonariuszy SB, gdy rozwoził wydawnictwa podziemne. Jego ciało ze śladami bicia i duszenia znalazł jego brat Roman Bartoszcze w dniu 09.02.1984 r. w studzience melioracyjnej w pobliżu Sławęcina koło Inowrocławia. Śledztwo w sprawie jego śmierci dwukrotnie umorzono: w maju 1984 r. i w 1995 r.

Osierocił on czworo dzieci, najmłodsze urodziło się po śmierci ojca. Na uroczystościach pogrzebowych żegnał go kilkutysięczny tłum, w tym wielu działaczy chłopskich z całego kraju oraz przedstawiciele „Solidarności” z województwa bydgoskiego.

Poniżej przedstawiamy wybrane materiały prasowe na temat rozprawy:

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,29766353,zabojstwo-piotra-bartoszcze-dzialacza-rolniczej-solidarnosci.html?fbclid=IwAR1SB9qW4F27tFMHzCOUVRZtM0pcz6jiNa2A9g6UViAOGWRHp8SsjyF_OoA

https://gdansk.tvp.pl/70212262/zadoscuczynienie-dla-rodziny-zamordowanego-opozycjonisty

https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1578755,sad-podwyzszyl-zadoscuczynienie-dla-rodziny-zamordowanego-przez-sb

https://dziennikbaltycki.pl/apelacja-w-sprawie-o-zadoscuczynienie-za-mord-sb-na-piotrze-bartoszcze-sad-podwyzszyl-odszkodowanie-dla-rodziny-z-2-do-325-mln/ar/c1-17589245

https://gdynia.naszemiasto.pl/sprawa-zamordowanego-w-1984-dzialacza-nszz-ri-s-piotra/ar/c1-9325479

https://www.zawszepomorze.pl/325-mln-zl-dla-rodziny-zamordowanego-przez-sb-piotra-bartoszcze

https://bydgoszcz.tvp.pl/70211099/zadoscuczynienie-dla-rodziny-piotra-bartoszcze

Rodzina Piotra Bartoszcze wraz z mec. Anną BufnalPiotr Bartoszcze, źródło: www.tohistoria.pl/wp-content/Rodzina Piotra Bartoszcze i Andrzej Gwiazda przed rozprawąRozprawa ws. Piotra Bartoszcze